2009-06-16 21:16 #0 av: NinniH

Rasen härstammar från Tyskland och blev godkänd som ras 2002. Dvärgscheck är den minsta formen av scheck-kaniner. Kaniner med färgad teckning är kända sedan 1600-talet.

Viktskala
Ungdjur
För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 poäng.

Ålder i månader                 Idealvikt i kg
4 intill 5 mån.                       1,0
5 intill 6 mån.                       1,2                                      
6 intill 7 mån                        1,4                                      
max vikt                               2,0

Vuxen     (p = poäng)
- 0,90 kg                      0p
0,91 - 1,00 kg                     3p
1,01 - 1,20 kg                     4p
1,21 - 1,80 kg                     5p
1,81 - 2,00 kg                     4p
2,01 och högre                    0p


Öron
Öronen är jämnt behårade, bäres styvt upprättstående och skall ha avrundad överkant. Öronlängden skall harmoniera med kroppsstorleken.Öronlängden skall vara mellan 5,5 - 8 cm, ideallängden är 6,5 cm.

Huvud
Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmoniera med kroppsstorleken. Näspartiet skall vara kort.

Hals
Kort och mycket kraftigt.

Hakpåse
Hanar får ej ha hakpåse. Det får förekomma så kallat hakskägg. Detta är ett smalt hudveck.Honor bör inte ha hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuren sitta i upprätt ställning.

Bröst
Förhållandevis brett och fast.

Rygg
Bred med god muskelansättning.

Rygglinje
Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag konvex båge. Därifrån i en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.

Ben
Frambenen är kraftiga, korta, brett åtskilda (som bär upp kroppen fritt från underlaget). Bakbenen är kraftiga raka och bäres parallellt med kroppen.

Lår
Kraftiga, muskulösa utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen.

Svans
Svansen är normalt utvecklad, väl behårad bäres an mot bakkroppen.

Färg
Teckningen är godkänd i färgerna svart, blå, havana, madagaskar, isabella, tvåfärgad svart/rödgul och tvåfägad blå/rödgul

Grundfärgen är vit på alla varianter.
Ögonfärg: enligt respektive teckningsfärg  
Klofärg: färglös

Huvudets teckning
Teckningen består av fjärilen, ögonringarna, kindfläckarna och öronfärgen.

Fjärilen har vingar som skall täcka överläppen till mungipan. Från vingarnas samlingspunkt skall det inte för långa, avrundade hornet, sitta mitt på nosryggen. Ögonringen som omsluter ögat utan avbrott skall vara regelbundet oval. Kindfläcken sitter väl åtskild nedanför och något bakom ögonringen. Öronen är färgade i hela sin längd och färgen skall avgränsas så skarpt som möjligt vid öronroten.

Kroppens teckning
Teckningen består av ålstreck och sidofläckar.

Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till svansspetsen utan avbrott. Ålsrecket skall vara så jämnt som möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. sidofläckarna sitter på sidan och på låren. De skall vara symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna skall vara fria från varandra och tre till sju till antalet per sida. Enskilda fläckar på  buken svansens undersida och benens insida är inte fel.

 

Källa: Svenska dvärgkaninklubben
Tack för lånet av texten!